Yapısal Analizler

DAYANIM ANALİZLERİ

Bu analiz grubunda ağırlıklı olarak statik ve dinamik analizler gerçekleştirilmektedir. Bu analizlerde sistem davranışları lineer ve nonlineer olarak ele alınabilmektedir. Dayanım analizleri ağırlıklı olarak çelik ve alüminyum gibi metal türevi malzemeler ile yapılmakla beraber kompozit, kauçuk, köpük gibi özel malzemelerin seçimi ve iyileştirme çalışmaları ile birlikte tasarım girdileri-önerileri yapılmakta, müşterilerimize yol gösterilmektedir.

TİTREŞİM ANALİZLERİ

Yapıların tanımlı çevresel ve operasyonel koşulları altında doğal frekans tespiti yapılarak incelenen bölgelerin veya tüm sistemin tahrik kaynaklarına göre rezonans kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Bu sayede yapının ömrü arttırılırken, sistemin operasyon verimliliği en üst düzeyde tutulabilmektedir.

Rezonans ihtimali olan durumlarda titreşim seviye tespit analizleri gerçekleştirilmektedir. Bu sayede yapı veya sistem üzerindeki titreşim düzeyinin kabul edilebilir limitler dahilinde olması için gerekli tasarım iyileştirmeleri gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda müşterilerimizin uyması gereken standartlara (ISO 6954-2000 vb. gibi) olan uygunluğun kontrolüde sağlanmaktadır.

Özellikle Savunma Sanayii ekipmanları için MIL-STD-167, MIL-STD-810 vb. standartlara uygun titreşim dayanım analizleri gerçekleştirilmektedir. Bu sayede ekipmanın operasyon koşullarını yansıtacak şekilde belli frekans aralıklarında titreşim yüklerine maruz bırakılması ve yapısal bütünlüğünün korunması için gerekli tasarım iyileştirmeleri gerçekleştirilmektedir.

ŞOK ANALİZLERİ

Savunma Sanayii Projeleri için MIL-S-901, BV 043, STANAG 4141 vb. askeri standartlara uygun şok analizleri gerçekleştirilmektedir.

TDS (Titreşim darbe sönümlendirici) kontrolü, düşürülmüş şok yükü hesabı, ekipman şok yapısal dayanım kontrolü, cıvata vb. bağlantı dayanım kontrolleri müşterilerimizin ihtiyacı doğrultusunda yapılmaktadır.