Sualtı Tesviye Ekipmanı

Uluslararası ölçekte başarıyla tamamlanmış projelerde deniz altında malzeme tesviyesi gerçekleştiren bu ekipman, Osmangazi Köprüsü temel ayaklarının tesviyesi işleri için üretilmiştir. Türünün Türkiye'deki ilk örneği olmasının yanında faal olarak halen kullanılmaktadır.