Sualtı Ekipman Tasarımı

Derin suda uzun süre çalışma yapabilen, izleme, kontrol ve yapım işlerinde kullanılan ekipman tasarımları yapılmaktadır. Bu tasarımlarda veri iletimi, haberleşme ve hareket mekanizmalarının özel olarak seçildiği ve işlendiği yapısal çözümler sunulmakta, yüksek su basıncı etkisi asgariye indirilmektedir.