Gürültü Ölçümleri

Gürültü Ölçümleri

Ölçümler; kalibrasyonu yapılmış, tip 1 özellikli cihaz kullanılarak ilgili standarta ve müşteri gereksinimlerine göre yapılmaktadır. Yapılan ölçümler ,NATO STANAG 4293, MIL-STD-740-1, IMO RESOLUTION MSC 337(91) ve Klas kuruluşlarının kuralları kapsamında ölçümlenip raporlanmaktadır. Bu Kapsamda;

  • Gemi Seyir Kabul Testleri (SAT),

  • Ekipman Fabrika Kabul Testleri (FAT),

  • Ortam gürültüsü ölçümleri,

  • Eşdeğer ağırlıklı ses seviyelerinin ölçümleri,

  • NR ve NC eğrilerinin tespit edilmesi,

  • Fabrika içi gürültü ölçümleri ve gürültü haritalandırma çalışmaları,

  • Çevresel gürültü ölçümleri ve gürültü haritalandırma çalışmaları yapılmaktadır.