Akışkanlar Dinamiği Analizler

Makine, Enerji, Denizcilik, Havacılık, Uzay, Malzeme ve diğer birçok mühendislik alanında akış kaynaklı problem çözümleri gerçekleştirilmektedir. Özellikle nümerik çözümleri neredeyse imkansız olan çok fazlı akışlar, newtonian veya newtonian olmayan akışlar, katı-sıvı etkileşim analizleri, ileri türbülans modelleri, dönen parçaların analizleri, yanma analizleri gibi bir çok uygulamada Akışkanlar Dinamiği Hesaplamaları yapılmakta ve bu analizler ürün geliştirme süreçlerine oldukça büyük katkılar sunmakta ve süreçlerin verimli hale gelmesini sağlamaktadır.

Özellikle Denizcilik sektöründe form, pervane performans, direnç kontrolü ile birlikte 6 serbestlik derecesine ait dinamik hareket simülasyonları gerçekleştirilmektedir.